Reglement

Inschrijving:
Inschrijving van de Beauty Award Venray is alleen mogelijk via de website van Beauty-Award.nl.
Het inschrijfgeld verschild per onderdeel. Het inschrijfgeld wordt onder geen enkel beding gerestitueerd.
Alle informatie is te vinden op www.beauty-awards.nl.

Deelname:
Deelname aan de wedstrijd Beauty Award Venray is voor iedereen mogelijk met uitzondering van:
- Fabrikanten
- Importeurs en groothandels van decoratieve cosmetica
- Iedereen die meewerkt aan de wedstrijd Benelux Beauty Award.

Deadline:
Bij inschrijving dient de betaling binnen 5 werkdagen in het bezit te zijn van de organisatie.
Inzendingen die later dan 13 oktober 2013 binnenkomen worden uitgesloten van deelname.

Diskwalificatie:
De organisatie behoudt zich het recht om welke deelnemer dan ook uit te sluiten van de wedstrijd.
De jury kan deelnemers en prijswinnaars diskwalificeren wanneer zou blijken dat inzendingen niet aan het wedstrijdreglement voldoen.
De jury mag om welke reden dan ook de deelnemers of modellen diskwalificeren van wedstrijddeelname.

Eigendommen:
Al het beeldmateriaal (foto en/of video opnames), welke worden gemaakt gedurende deze wedstrijd,
zijn en blijven eigendom van Beauty-Awards.nl.
Hiermede geef je toestemming om dit beeldmateriaal te gebruiken voor redactionele en/of commerciële publicitaire doeleinden zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.
Uw naam kan gepubliceerd worden zonder dat hiervoor een vergoeding tegenover staat.
Bij deelname ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Jury en Uitslag:
De jury zal bestaan uit een 3-tal visagie specialisten die iedere deelnemer objectief beoordelen. De uitslag van de jury is bindend en kan niet worden gecorrespondeerd of tegen in beroep worden gegaan.

Onvoorziene zaken:
In alle overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Beauty Award Venray.